Compostatge casolà

El compostatge és un procés que permet transformar les restes orgàniques (residus) en un recurs (el compost), un producte adequat per ser utilitzat per mantenir la fertilitat del sòl. Qui s’encarrega de fer aquesta transformació són els microorganismes aerobis (és a dir, que necessiten aire per respirar). Per dur a terme aquest procés cal un compostador propi.

Amb l'objectiu de promoure el compostage de residus vegetals de la cuina i del jardí, l'Ajuntament de Begues bonifica a aquelles llars que facin compostatge casolà amb un 25% sobre les taxes referides a l'Ordenança Fiscal número 27 de gestió de residus municipals.

La bonificació s'aplica a les persones que acreditin que, durant l’exercici anterior, han autogestionat la brossa orgànica generada als habitatges que utilitzen o ocupen, en condicions que no ocasionin cap molèstia al veïnat ni problemes higiènics de cap mena. Per donar constància a l’Ajuntament de la realització del compostatge casolà s’haurà d’omplir una sol·licitud de bonificació de quota tributaria (sol·licitud d’autogestió de la brossa orgànica i declaració signada relativa a la veracitat de les dades) i es passarà a formar part del ‘Registre d’autogestió de la brossa orgànica’. Un cop rebuda la sol·licitud, es procedirà a la seva aplicació directa de la quota. Els contribuents inscrits al registre d’autogestió de la brossa orgànica gaudiran d’aquesta bonificació per un període de dos anys, renovables sempre i quan no hagin variacions a la taxa. Els contribuents que sol·licitin la bonificació poden ser objecte d’un control periòdic mitjançant visites dels serveis tècnics municipals per comprovar que es gestioni correctament el procés de compostatge casolà.

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona que compleixi amb els requisits que estipula l'Ordenança fiscal número 27 de gestió de residus municipals.

Darrera actualització: 28.03.2022 | 15:40