La Torra (Fundació Bosch)

La Fundació Col·legi Bosch, també coneguda com La Torra, és un casal amb una capella associada construït com a segona residència per Teodor Bosch, empresari i gran propietari barceloní. És un gran edifici senyorial de factura classicista amb una planta en creu ordenada entorn d'un distribuidor central de doble alçada i una ornamentació de tipus eclèctic. A partir del 1928 és regentat per la congregació de monges dominiques, que van convertir la primera planta en convent i van adaptar per a aules les estances de la planta baixa.

Annexa a l'edifici principal es conserva la capella neogòtica, coetània de l'edifici, dedicada al Sagrat Cor de Jesús, coronada per una creu que va ser enderrocada i que en la recent restauració va ser substituïda per una creu de terme de l'ermita de la Mare de Déu de Loreto, a Ulldecona. Al pati són presents la masoveria i la cotxera, que formaven part del conjunt, mentre que la tanca original va ser enderrocada per ampliar la vorera i substituïda per una de moderna.

El que avui dia és la Fundació Bosch va néixer pel llegat de Teodor Bosch i Estanca, el qual, a la seva mort (el 26 de novembre de 1887), va instituir una herència de confiança amb l'encàrrec que el producte de les rendes dels immobles que l'integraven es destinés a l'ensenyament gratuït per a les nenes de Begues. A més de la seu de la Fundació, també formaven part del llegat l'edifici de la plaça Catalunya, així com els masos de l'Alzina, Farfai, la Beurada, les Borigues i Can Rigol, tots a Begues.

Aquesta institució ha patit moltes vicissituds arran de la gestió de qui la va administrar. No obstant això, ha sobreviscut i s'ha mantingut com a escola gràcies a la perseverança de les Germanes Dominiques de l'Anunciata (des del 1928 fins al 2001) i a l'interès del municipi. Avui, les instal·lacions formen part del Col·legi Sant Lluís Bosch.

Camí Ral, 13 - 08859 Begues - Barcelona
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 18.08.2019 | 21:12