Les Construccions auxiliars

Cal saber diferenciar què és considera construcció auxiliar i què no.

 SÍ SÓN CONSTRUCCIONS AUXILIARS

NO SÓN CONSTRUCCIONS AUXILIARS

Elements amb cobertura permanent per impedir
el pas de l’aigua (tingui o no tingui parets).

Elements de superfície inferior
als 5 m2 i alçada inferior a 1,80 m.​

Garatges
Trasters
Barbacoes amb sostre
Etc.

Refugis d'animals
Llenyers
Casetes de joc infantil
Etc.

Es permeten construccions auxiliars fetes de qualsevol sistema o material, ja siguin d’obra, metàl·liques o de fusta, expressament construïdes o prefabricades. Ara bé, totes elles han de complir les següents indicacions:

  • No s’admeten construccions auxiliars si no hi ha construcció principal a la finca (excepte un petit magatzem de dimensions màximes 5 m2 de superfície i 2,5 m d’alçada).
  • No es poden situar en la franja lliure d’edificacions respecte el carrer.
  • Només es permet un únic cos de construccions auxiliars per finca (no poden haver-hi 2 edificacions auxiliars disperses per la parcel·la, sinó que han d’estar juntes).
  • No poden ocupar més del 5% de la parcel·la en zones d’habitatge aïllat o el 20% del pati en zones d’habitatge entre mitgeres.
  • Alçada màxima permesa: 3,30 metres (habitatge aïllat) o 3,50 metres (habitatge entre mitgeres).

Davant de qualsevol dubte contacteu amb els Serveis Territorials de l’Ajuntament de Begues per telèfon al 93 639 05 38 o per correu electrònic a begues@begues.cat


TRÀMITS ADMINISTRATIUS QUE CAL REALITZAR EN FUNCIÓ DEL TIPUS DE CONSTRUCCIÓ AUXILIAR

Construccions auxiliars de menys de 12 m2
Comunicació prèvia d’Obres simplificada

Construccions auxiliars d'entre 12 i 35 m2
Comunicació prèvia d'Obres amb documentació tècnica

Construccions auxiliars de més de 35 m2
Llicència d'Obres Menors / Llicència d'Obres Majors

Pèrgoles, vetlladors o umbracles
Comunicació prèvia d’Obres simplificada

Barbacoes no cobertes
Comunicació prèvia d’Obres simplificada

 

Darrera actualització: 08.04.2021 | 19:12