Taula d'Entitats

Espai d’interrelació i d’apropament entre les entitats i l'Ajuntament i entitats per potenciar el treball conjunt en tots els àmbits que afecten el dia a dia del teixit associatiu local

La Taula d’Entitats de Begues es crea a partir de la demanda sorgida arrel del procés participatiu amb les entitats del poble iniciat l’any 2017. Es tracta d'un espai d’interrelació i d’apropament entre les pròpies entitats i entre l'Ajuntament i el teixit associatiu, en un entorn àgil i útil. 

OBJECTIUS GENERALS DE LA TAULA D’ENTITATS

 • Treballar per a la col·laboració entre entitats siguin o no del mateix àmbit.
 • Establir relacions directes de contacte amb l’Ajuntament.
 • Dinamitzar les entitats per a que comparteixin activitats, espais, etc.
 • Establir mecanismes per tal que les entitats tinguin veu activa.
 • Potenciar el treball conjunt entre entitats i Ajuntament en tots els àmbits que afecten el dia a dia del teixit associatiu local.

COMPROMISOS DE LA TAULA D’ENTITATS

Les entitats i l’Ajuntament en aquesta Taula d’Entitats ens comprometem a:

 • Participar a la Taula de forma activa.
 • Assistir a les reunions que es convoquin de la Taula.
 • Treballar pel col·lectiu de les entitats.
 • Transmetre els valors de l’associacionisme.
 • Fer seguiment, continuïtat i divulgació del que es treballi.
 • Aportar recursos per ajudar-nos mútuament.
 • Potenciar el sentit de col·laboració  entre tothom.
 • Compartir les activitats que es fan a les entitats.
 • Elaborar el banc de recursos de les entitats.

Plaça de l'U d'Octubre de 2017, 1 - 08859 Begues - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Tècnica de Participació: Esther Rufas
Telèfon: 936 390 538
Adreça electrònica: begues.entitats@begues.cat
Darrera actualització: 27.11.2023 | 01:25