Balanç d'execució del 1r any del Programa d'Actuació Municipal

Dilluns, 19 d'octubre de 2020 a les 09:00

L’Ajuntament de Begues ja ha posat en marxa el 34% dels projectes previstos per a l'actual mandat municipal. A banda dels projectes contemplats en el PAM 2019-2023, en aquests primers 12 mesos també s’ha hagut de fer front a nombroses situacions sobrevingudes, com ara la pandèmia o els efectes dels temporals.

El balanç d’assoliment del primer any del Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2019-2023, el document que recull els principals projectes a desenvolupar des de l’Ajuntament, estableix que a data de 30 de setembre ja s’ha executat o es troba en fase d’execució un 34% de les 95 propostes que s’hi recullen. Aquest alt grau de desenvolupament dels projectes es produeix, a més, durant uns mesos en els quals s'ha hagut de fer front a nombroses situacions excepcionals i especialment exigents, com és la crisi sanitària de la covid-19 o els efectes del temporal Glòria i les esllavissades del mes d'abril.

Gairebé un centenar de projectes en quatre anys 

El PAM està format per 95 projectes, dels quals 5 ja s’han finalitzat, 27 es troben en diferents fases de desenvolupament i 1 ha quedat descartat després de l'avaluació tècnica. Pel que fa als projectes en curs, en trobem 13 d’iniciats, 9 en execució, 2 d’avançats i 3 de molts avançats. El Programa d’Actuació Municipal distribueix els projectes en sis eixos:

  • Dissenyar el present per a projectar-nos al futur
  • Begues: territori, paisatge i sostenibilitat
  • Benestar, acció social i desenvolupament
  • Serveis públics a l’altura de les necessitats
  • Un poble amb identitat pròpia 
  • Una administració oberta, transparent i eficient 

A banda d’aquests compromisos, al llarg del mandat es van executant altres projectes no contemplats a l’inici, en funció de les necessitats ciutadanes. Podeu consultar l’evolució d’aquests objectius en aquesta pàgina

L’accés públic tant als objectius marcats pel PAM com al seu grau d’acompliment s’emmarca dins de la feina municipal, plasmada en el projecte GoBegues! (Govern Obert), destinat a promoure l’accés a la informació de l’Administració i la transparència amb la ciutadania. Aquesta línia d’actuació ha estat recentment reconeguda, un any més, amb el segell Infoparticipa que atorga un comitè d'anàlisi de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Moments complexos 

Els objectius del mandat s’han vist alterats i han hagut de conviure amb tota una sèrie de situacions excepcionals. Entre aquestes trobem tant els problemes provocats als espais públics pel temporal Glòria i per les fortes pluges del mes d’abril com la crisi sanitària derivada de la pandèmia de COVID-19, que ha obligat a destinar recursos d’emergència per un valor de 300.000 € i ha provocat una reestructuració de la previsió de despesa, a més d’una reorganització de la feina de la plantilla municipal per a poder mantenir actiu i amb seguretat el treball del consistori. A tot això s’ha de sumar l’aplicació d’un pla economicofinancer per a donar compliment a la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Tot plegat ha fet modificar la previsió i el calendari inicial d'execució del PAM que, tot i aquests imprevistos, assoleix els percentatges d'execució ja exposats.

Darrera actualització: 15.10.2020 | 11:42