El Programa d'Actuació Municipal assoleix un nivell d'execució del 62%

Divendres, 12 de novembre de 2021 a les 09:00

Un cop superat l’equador del mandat municipal, dels 95 compromisos que contempla el PAM, onze ja s’han completat i 48 més es troben en execució.

Un cop iniciada la segona part del mandat municipal, dels 95 compromisos que contempla el Programa d'Actuació Municipal (PAM) per al període 2019-2023, més del 62% s'han completat (11 actuacions) o es troben en procés d'execució (48 actuacions).

El PAM recull els principals projectes a desenvolupar al llarg del mandat. Es tracta d'un document viu, perquè va incorporant totes aquelles necessitats que sorgeixen durant els quatre anys de vigència del mandat, amb l'objectiu de donar resposta als reptes presents i futurs de Begues.

En aquest sentit, la primera meitat del mandat local ha estat marcada per un seguit d'imprevistos que han influït en la gestió municipal, com la pandèmia de la covid-19, el temporal Glòria i les esllavissades de 2020 o el Pla Econòmic i Financer que es va haver d'activar per donar compliment a la Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Malgrat tots aquests imprevistos, el govern municipal i els diferents serveis de l'administració han seguit treballant per donar compliment al PAM, si bé s'ha hagut de modificar la previsió de terminis d'alguns dels projectes inclosos i establir noves prioritats en funció de les necessitats del moment abans esmentades.

Retiment de comptes a la ciutadania

Un cop complert el segon any de vigència, l'equip de govern fa balanç del PAM amb l'objectiu d'oferir un retiment de comptes anual basat en el compliment dels objectius d'informació i transparència ciutadana que recull l'estratègia de govern obert GoBegues!, i avalats pel segell Infoparticipa de transparència informativa que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Així, del 62,76% del nivell d'execució del PAM, l'11,7% respon a projectes ja completats, mentre que el 51,06% restant són projectes iniciats. D'aquests, més de la meitat estan en fase d'execució (56,25%), mentre que el 33,34% estan en estudi. El 4,16% són projectes en estat avançat i el 6,25%, molt avançats.

Les accions que inclou el PAM estan estructurades en sis eixos:

Contempla projectes com el Centre de Prestació de Serveis per a la gent gran, la creació d'habitatges de promoció pública o la reurbanització de l'avinguda Torres Vilaró, entre altres.

 

Amb projectes com l'ampliació de la recollida selectiva de residus, la millora de l'eficiència en equipaments públics o l'elaboració d'un Pla Especial de Rieres, entre altres.

 


Entre els principals projectes d'aquest eix hi ha la bonificació en impostos i ta-xes municipals per a col·lectius vulnerables, la dinamització del comerç i la restauració locals o l'accés al lloguer per a joves, entre altres.

 


Trobem projectes com la reclamació a la Generalitat i a l'AMB de l'ampliació d'autobusos durant els caps de setmana o la instal·lació de càmeres de vigilància als accessos dels barris i a les entrades i sortides del poble, entre altres projectes.

 


Contempla projectes com la protecció i adequació de la Cova de Can Sadurní o el Pla Especial i Urbanístic de Protecció del Patrimoni i el Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals, entre altres projectes.

 


Amb projectes com els Pressupostos Participatius o el manteniment i l'ampliació de l'aposta per uns canals de comunicació àgils, dinàmics i al servei de la ciutadania.

Darrera actualització: 11.11.2021 | 15:23