En exposició pública el Pla Especial del Catàleg de Patrimoni

Divendres, 10 de desembre de 2021 a les 09:00

El Pla inventaria 222 elements de Begues i s'està donant a conèixer a les persones propietàries de finques afectades. També es debatrà a la Comissió de Patrimoni i se n'informarà al conjunt de la ciutadania a través d'una presentació pública que tindrà lloc al gener.

Fins al 15 de febrer* es poden presentar al·legacions al Pla Especial i Catàleg del Patrimoni, que ha estat aprovat inicialment per decret, tal com procedeix en tractar-se d'un planejament derivat. El Pla afecta unes 450 finques (individualment o per formar part de conjunts arquitectònics) i es pot consultar a través del web municipal o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia.

El Pla, que inclou 222 fitxes, ha estat redactat per un equip local d'experts que ha comptat amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona.

Durant aquest període d'exposició pública, la Comissió Municipal de Patrimoni debatrà el contingut del Pla, en una sessió ja convocada per a meitat del mes de gener. En paral·lel, també se n'informarà a les administracions i organismes afectats, com són l'Agència Catalana de l'Aigua, les direccions generals de Carreteres i d'Emergències, els departaments d'Agricultura i Cultura i l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental.

Al llarg de les diferents fases que s'esdevindran a partir d'ara, caldrà demanar la pertinent avaluació d'impacte ambiental, així com incorporar les esmenes i modificacions que, de resultes de la informació pública del l’expedient, resultin pertinents. 

El document refós encara haurà de passar, a continuació, pel Ple Municipal perquè sigui debatut i aprovat provisionalment. Finalment, caldrà remetre el Pla a la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que és l'òrgan competent per a la seva aprovació definitiva.

* En data 14 de gener de 2022, s'ha aprovat per decret d'alcaldia l'ampliació del termini d'exposició pública del projecte, que estarà obert fins al 14 d'abril de 2022.

Darrera actualització: 18.01.2022 | 11:19