Regidoria de Participació Ciutadana

La Regidoria de Participació Ciutadana s'entén com l'eix principal de participació social de la ciutadania, com a creador de teixit social, com a facilitador d’iniciatives ciutadanes, com a promotor de noves relacions socials, com a punt de trobada i/o nexe social, i en definitiva com a nova oportunitat d’apropar l’administració local a la ciutadania.

És per tot això que els objectius que es planteja aquesta Regidoria aglutinen diferents eixos:

 • Participació de la ciutadania.
 • Participació de les entitats locals.
 • Participació d’altres grups no organitzats.

La Regidoria de Participació Ciutadana té com a objectius:

 • Tenir contacte directe amb totes les entitats del poble.
 • Oferir informació i suport a les entitats.
 • Realitzar i vetllar pel protocol d’acollida de les entitats de Begues.
 • Realitzar un programa de formació per a entitats conjuntament amb les necessitats detectades conjuntament amb les entitats.
 • Potenciar els espais de participació ciutadana existents.
 • Obrir nous espais de participació ciutadana.
 • Vetllar per les noves formes d’organització ciutadana.
 • Incorporar les noves formes de participació ciutadana dins la política local.

La Regidoria de Participació Ciutadana coordina els processos participatius i els espais i òrgans de participació ciutadana dels quals disposa Begues, així com la relació municipal amb el teixit associatiu local, a través del Servei de Suport a les Entitats.

Darrera actualització: 22.06.2023 | 01:23