Ordenança Fiscal nº28 TAXA PER L’EXPEDICIÓ I ÚS DE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS 2024

Dimarts, 2 de gener de 2024 a les 02:00
Darrera actualització: 15.12.2023 | 13:05