Deixalleria municipal

MODIFICACIÓ DEL SERVEI PER LA CRISI DEL COVID-19

Mentre duri la crisi sanitària del coronavirus, i en compliment de les mesures per fer front a la propagació de la COVID-19, la Deixalleria Municipal de Begues roman oberta al públic en el seu horari habitual, però amb certes restriccions d'ús:

 • Limitar la entrada a la deixalleria a dues persones per descàrrega de residus verds i voluminosos (mobles, electrodomèstics, matalassos, runes i similars) i només a desplaçaments i entrades en vehicle per particulars i activitats comercials o de serveis autoritzades.
 • Excepcionalment es podrà admetre l’accés com a màxim de quatre persones de forma simultània, en el supòsit que la descàrrega del residu ho requereixi per raons de volum o pes que no permetin la manipulació d’una única persona, atenent que el personal de la deixalleria no podrà col·laborar en la manipulació del residu a dipositar. En aquest supòsit excepcional, caldrà que es mantinguin les mesures de seguretat de desplaçament de vehicles i de protecció de les persones amb mascaretes i guants, per portar-ho a terme en condicions de seguretat. L’incompliment d’aquesta limitació es posarà en coneixement de la policia local per procedir a la seva sanció. 
 • No es permetrà l'entrada d’usuaris que no estiguin protegits amb les respectives EPI’s (mascareta i guants). 
 • La distància de seguretat entre el operari/a de la deixalleria i els usuaris sempre serà com a mínim d’1,5 metres. 
 • Tots els certificats d’entrada i dipòsit de residus que es puguin sol·licitar per part dels usuaris s’emetran i enviaran al correu electrònic que faciliti l’usuari.
 • L’operador de la deixalleria, en el supòsit de simultaneïtat d’usuaris i amb l’objectiu d’evitar el col·lapse de l’accés a la instal·lació, haurà d’informar que l’àrea d’espera és a la plaça del final del C/Pervindre.

(Mesures dictades per Decret d'Alcaldia de data 13 d'abril de 2020 i ampliades per Decret d'Alcaldia de data 15 de maig de 2020).


Informació general del servei

Servei de recollida i selecció de residus reciclables, reutilitzables i especials, que no podem llençar en cap dels contenidors de carrer. Un cop seleccionats els residus, des de la deixalleria es redistribueixen a les plantes de tractament específiques per recuperar-los o tractar-los de la manera més respectuosa amb el medi ambient.

La deixalleria és un servei per a tots el ciutadans, els comerciants i els petits industrials.

Com fer-ne ús?

 • Cal portar els residus en petites quantitats.
 • Cada residu s'ha de dipositar dins del contenidor corresponent, sense barrejar-lo amb d'altres.
 • No abandonar els residus fora del recinte.
 • En cas de dubte, consultar l'operari de la instal·lació.

Què podem dur a la deixalleria?

Residus especials (tòxics i perillosos)

 • Pneumàtics
 • Fluorescents i llums de vapor de mercuri
 • Bateries
 • Dissolvents
 • Pintures i vernissos
 • Piles
 • Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses
 • Olis minerals usats

Residus municipals i assimilables (valoritzables)

 • Paper i cartró
 • Vidre
 • Plàstics
 • Ferralla i metalls
 • Fustes
 • Teixits
 • Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses

Altres residus (valoritzables)

 • Runes i restes de la construcció d'obres menors
 • Residus verds (de jardineria)
 • Residus voluminosos (mobles i d'altres)

Quin cost té:

Gratuït en termes generals

Qui pot sol·licitar-ho:

Població en general i petits comerciants

Deixalleria Municipal

Carrer Pervindre, 3 - 08859 Begues - Barcelona
Telèfon:936 390 579
Horari:  
Hivern: de dilluns a divendres de 10.30 a 13.00 i de 16.00 a 18.00h; dissabtes de 10.30 a 14.00 i de 16.00 a 18.00h
Estiu: de dilluns a divendres de 10.30 a 13.00 i de 17.00 a 19.00h; dissabtes de 10.30 a 14.00 i de 17.00 a 19.00h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 17.05.2020 | 13:29