Aprovació definitiva del pressupost municipal 2023

Dijous, 2 de febrer de 2023 a les 09:00

El plenari municipal també va aprovar el conveni de cessió d'ús de la coberta de l'edifici La Nau a l'AMB per a la futura instal·lació de plaques fotovoltaiques, així com la bonificació de l'Impost de Construccions per a les obres executades mitjançant el programa d'Arranjaments de la Diputació de Barcelona.

La sessió del Ple Municipal corresponent al mes de gener ha aprovat de forma definitiva el pressupost municipal per a l'any 2023, que ascendeix a 11.364.673,83 euros. Els comptes han vist la llum verda definitiva, després del període d'al·legacions, propostes i suggeriments durant el tràmit d'exposició pública. No havent-se incorporat cap modificació, el pressupost sotmès a votació va ser el mateix que ja havia rebut l'aprovació inicial. Van votar-hi a favor JxCAT i la regidoria no adscrita Marta Roig. En contra s'hi van pronunciar ERC, C's, CUP i BECP. El PSC s'hi va abstenir.

També es va aprovar de forma definitiva la darrera modificació de crèdit de l'exercici de 2022, que incorporava 1.167.567,79 euros al pressupost provinents del romanent de tresoreria i d'ingressos en concepte de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Aquesta aprovació definitiva va prosperar, de la mateixa manera, amb els vots a favor de JxCAT i la regidora Marta Roig, els vots en contra d'ERC, C's, CUP i BECP, i l'abstenció de PSC.

La sessió va aprovar també el conveni que regula la cessió d'ús de la coberta de l'edifici de La Nau en favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) als efectes de la futura instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta d'aquest equipament municipal. L'actuació s'emmarca en el conveni ja subscrit entre l'Ajuntament de Begues i l'AMB per al contracte de serveis energètics per tal d'impulsar les energies renovables, millorar l'eficiència energètica, reduir costos i obtenir determinats nivells de rendiment i estalvi energètic.

El punt va prosperar amb els vots de JxCAT i la regidora no adscrita Marta Roig. La resta de membres del plenari no van ser presents en el moment de la votació d'aquest punt, un cop presa la decisió d'absentar-se de la sessió com a mostra de disconformitat per una discussió generada durant el Ple.

De la mateixa manera, els regidors i regidores d'ERC, PSC, C's, CUP i BECP no van ser presents tampoc en la votació que va servir per aprovar la bonificació del 95% a favor de les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques - artístiques o de foment de l'ocupació. Va prosperar amb els vots de JxCAT i la regidora no adscrita.

El debat generat durant la sessió es podrà recuperar de forma íntegra en la Videoacta de la sessió, quan aquesta sigui aprovada i passi a disposició pública en el portal de reproduccions.

Darrera actualització: 01.02.2023 | 16:50