La Generalitat exclou Begues de la zona de mercat residencial tensionat

Dijous, 14 de setembre de 2023 a les 09:00

L'Ajuntament ha encarregat als serveis jurídics municipals que esgotin les vies administratives i legals davant dels Tribunals per recórrer aquesta decisió en defensa dels interessos municipals.

A finals de 2021, Begues va ser declarada àrea d'habitatge tens a causa de l'escassa oferta residencial i l'alta demanda. La declaració d'àrea tensionada permetria aplicar al municipi la llei del 2020 de la Generalitat de Catalunya per la qual es podien imposar restriccions a l'increment de les rendes en els contractes d'arrendament.

El Tribunal Constitucional, però, va declarar inconstitucionals diversos aspectes d'aquella llei; en particular, el mecanisme que establia per al control de les rendes, al·legant invasió de competències. Això va deixar sense efecte la limitació dels lloguers i va motivar la creació d'una nova regulació en l'àmbit estatal. Aquesta nova llei deixa en mans de les comunitats autònomes l'establiment dels criteris pels quals es delimiten les anomenades zones de mercat tensionat.

La sorpresa arribà quan la Generalitat de Catalunya va decidir aplicar uns criteris tècnics que, a efectes pràctics, excloïen Begues del continu metropolità definit com a mercat residencial tensionat. L'Ajuntament de Begues va presentar al·legacions al decret de la Generalitat, basant-se en el fet que els preus de l'habitatge a Begues no han crescut proporcionalment a la renda del municipi, i continua havent-hi una baixa oferta i una demanda elevada.

A més, s'advertia que les dades estadístiques que el Departament de Territori ha fet servir per establir els criteris de delimitació d'una àrea d'habitatge tens no s'ajusten a la realitat, perquè la població de Begues ha crescut a un ritme diferent de l'oferta d'habitatge.

Defensa dels interessos municipals als tribunals 

Tot i els arguments esgrimits, la Generalitat ha desestimat aquest agost les al·legacions presentades per l'Ajuntament, deixant definitivament Begues fora de la declaració d'àrea d'habitatge tens i, per tant, sense possibilitat d'aplicar mesures de regulació dels preus de lloguer.

Malgrat aquesta resolució, l'Ajuntament no es quedarà de braços plegats, fet pel qual ja s'ha encarregat als serveis jurídics municipals que esgotin les vies administratives i legals davant dels Tribunals per recórrer aquesta decisió en defensa dels interessos municipals.

Darrera actualització: 13.09.2023 | 09:45