L'AMB obre el període de consulta i audiència sobre la declaració de Begues com a municipi amb mercat d'habitatge tens

Dimarts, 25 de de maig de 2021 a les 14:00

Ciutadania, organitzacions i associacions representatives dels col·lectius directament afectats poden fer aportacions i suggeriments al procés fins el proper 7 de juny. Es tracta d'una de les fases contemplades en el tràmit administratiu que ha de permetre fer efectiva la declaració sol·licitada per l'Ajuntament de Begues.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha iniciat els tràmits administratius per donar compliment a la petició de l'Ajuntament de Begues de declaració del municipi com a àrea de mercat d'habitatge tens. Així ho va aprovar el Ple municipal el passat 31 de març, en un acord unànime a través del qual s'instava l'AMB a elaborar linforme i efectuar aquesta declaració, en tant que administració amb les competències per fer-ho.

Vista la petició de Begues, sumada a la de 26 municipis més, l'AMB obre ara un procés de participació ciutadana, mitjançant consulta pública i audiència a la ciutadania, organitzacions i associacions representatives dels col·lectius directament afectats. Aquest procés s'ha obert avui i estarà vigent fins el proper 7 de juny, a través de la seu electrònica de l'Àrea Metropolitana.

És a través d'aquest espai web des d'on totes aquelles persones i col·lectius que ho desitgin poden fer les aportacions que considerin oportunes sobre el procés, de forma prèvia a la redacció de les memòries i dels informes tècnics del procediment. A l'espai web hi trobareu la informació relativa al procediment administratiu, l'índex de continguts de les memòries i un formulari per fer arribar els suggeriments o aportacions

La declaració d'àrea de mercat d'habitatge tens permetria l’aplicació de mecanismes de contenció i moderació de rendes en els contractes d’arrendament. Així ho preveu la Llei 11/2020 del Parlament de Catalunya, que permet, entre d’altres aspectes, rebaixar i congelar el preu dels nous contractes de lloguer en zones amb alta demanda d’habitatge.

Darrera actualització: 24.05.2021 | 17:32