Plans locals, protocols i altres documents

 • Pla Local de Joventut de Begues 2021-2024 1 de gener de 2022

  Document que fixa i prioritza els objectius i les principals accions a desenvolupar en matèria de Joventut per al mandat 2021-2024.

 • Ordenança Reguladora de Preus Públics 2021 3 de novembre de 2021

  Ordenança que conté les normes comunes aplicables a tots el preus públics que pot establir l'Ajuntament, i, per tant, regula l'establiment, la fixació, la gestió i el cobrament d'aquests preus públics.

 • Ordenança Reguladora de Preus Públics 2020 16 de gener de 2020

  Ordenança que conté les normes comunes aplicables a tots el preus públics que pot establir l'Ajuntament, i, per tant, regula l'establiment, la fixació, la gestió i el cobrament d'aquests preus públics.

 • Qualitat de l'aire 8 de juliol de 2019

  Informació relativa a la qualitat de l'aire a l'àrea metropolitana de Barcelona, així com dades d'interès per afrontar possibles episodis d'alta contaminació. 

 • Ordenança Reguladora de Preus Públics 2019 8 de maig de 2019

  Ordenança que conté les normes comunes aplicables a tots el preus públics que pot establir l'Ajuntament, i, per tant, regula l'establiment, la fixació, la gestió i el cobrament d'aquests preus públics.

 • Bases reguladores de les subvencions a entitats locals 5 de març de 2019

  Normativa que determina les condicions específiques i el procediment que cal seguir en la concessió d'activitats ciutadanes en relació amb la dotació econòmica que a aquest efecte determina l'Ajuntament de Begues.

 • Criteris de la convocatòria de subvencions a entitats locals 5 de març de 2019

  Criteris que té en compte l'Ajuntament de Begues a l'hora d'atorgar les subvencions municipals a entitats en concete d'ajuts que l'administració pública dona a les associacions del municipi per al desenvolupaments dels seus projectes o activitats.

 • Mapa de contaminació lumínica 16 d'agost de 2018

  Document elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya sobre la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya.

 • Informes sobre les mesures dels camps electromagnètics a Begues 11 d'abril de 2016

  Estudis anuals sobre les mesures dels camps electormagnètics generats per línies elèctriques al terme municipal de Begues.

 • Pla de Gestió de l'Arbrat Viari 2016 4 de març de 2016

  Inventari de l'arbrat viari de Begues que permet fer una anàlisi i una valoració del seu estat, per tal d’ajudar a prendre decisions en la futura planificació municipal, tot determinant els aspectes més conflictius, tant a nivell de persones usuàries com de manteniment.

 • Pla Local de Prevenció d'Addiccions de Begues 2016-2019 1 de febrer de 2016

  El Pla de prevenció d'addiccions de Begues és el marc de referència per a tots aquells agents que treballen en la prevenció de les addicions al municipi, continuador del Pla de prevenció de drogues 2011-2014.

 • Catàleg de Camins Municipals de Begues 2014 5 de desembre de 2014

  Document que recull i ordena el conjunt de camins municipals del terme de Begues, i que serveix per catalogar-los, definir-ne els trets fonamentals, les característiques morfològiques i els seus elements constitutius.

  Es va aprovar inicialment el 9 d’octubre de 2015.

Darrera actualització: 02.09.2016 | 12:10
Darrera actualització: 02.09.2016 | 12:10