Primer pas cap a la plena integració de la Targeta Rosa a Begues

Dimarts, 26 d'octubre de 2021 a les 09:00

Des d'aquesta setmana, la Targeta Rosa de transport públic ja es pot tramitar a Begues. D'aquesta manera ja es podrà usar per a desplaçaments dins de la zona tarifària 1, a l'espera que AMB i Generalitat completin la plena integració en la línia que dona servei a Begues.

La Targeta Rosa, el títol de tarifació social de transport públic, ja es pot tramitar a Begues. La llarga reivindicació municipal per a la plena integració d'aquest títol de transport a Begues, conjuntament amb els altres municipis de la zona 2 que es trobaven en la mateixa situació, comença a materialitzar-se. A hores d'ara ja s'ha assolit un primer avenç: que Begues quedi inclòs en el conjunt de municipis que ofereixen aquest títol a la seva ciutadania i que, per tant, es pugui tramitar a través de la web o de l'OAC de l'Ajuntament de Begues.

Faltarà encara, però, una segona fase per completar les demandes de l'Ajuntament de Begues: que el títol quedi plenament integrat en el conjunt de la zona de tarifa plana metropolitana, inclosa la línia 902. O, cosa que és el mateix, que un veí o veïna del poble pugui agafar l'autobús directament a Begues amb la Targeta Rosa i moure's lliurement pels 36 municipis de les zones 1 i 2 de l'àrea metropolitana.

I és que en aquesta primera fase d'implantació, que ja és vigent des d'aquesta mateixa setmana, les persones usuàries de Targeta Rosa de Begues podran tramitar i obtenir el títol, però només podran usar-lo per desplaçar-se per la zona 1. És a dir, el tram de Begues (que és zona 2) a Gavà s'haurà de continuar fent amb qualsevol dels títols generals de viatge. Un cop ja a Gavà, ja es podrà fer servir la Targeta Rosa per a qualsevol desplaçament en autobusos metropolitans, Ferrocarrils de la Generalitat, Metro o Tram, sempre que el desplaçament es produeixi en el conjunt de poblacions de la zona 1.

L'alcaldessa de Begues, Mercè Esteve, ha remarcat que, malgrat aquest primer pas, se segueix treballant en l'àmbit polític i institucional per tal que la fase de plena integració arribi com més aviat millor. En aquest sentit, a principis de novembre l'alcaldessa es reunirà amb la Direcció General de Transports per reclamar concreció en el calendari d'integració i seguir abordant la necessitat d'augmentar la freqüència d'autobusos durant el cap de setmana.

Tramitar la Targeta Rosa

La sol·licitud de tramitació d'aquest títol de transport, sigui en modalitat gratuïta o reduïdes pot fer des de la pàgina web de l'AMB o, de forma presencial, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Begues, per a la qual cal demanar cita prèvia al telèfon 93 639 05 38 o bé a través del correu electrònic begues@begues.cat.

Poden sol·licitar la Targeta Rosa les persones majors de 65 anys o les que tinguin una discapacitat igual o superior al 33%. En ambdós casos també s'han de complir uns barems d'ingressos econòmics bruts anuals per unitat familiar:

- Iguals o inferiors a 8.699,46 euros perquè sigui de tarifa gratuïta.
- O igual o inferior a 17.398,92 euros perquè sigui de tarifa reduïda.

Per a calcular aquests imports s'han de tenir en compte tots els ingressos (pensions, ajudes, rendes...) de la unitat familiar; per tant, sumant totes les percepcions que reben els dos cònjuges i els fills o filles menors de 18 anys.

Els ingressos de la persona sol·licitant són el resultat de dividir els ingressos conjunts de la unitat familiar a la qual pertany entre el seu nombre de membres. Es consideren membres de la unitat familiar els dos cònjuges i els fills menors de 18 anys, entenent com a unitat familiar la definida en l’article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Darrera actualització: 28.10.2021 | 14:28