Regidoria de Gent Gran

La regidoria de la gent gran vehicula totes les seves actuacions a través de l’Espai Nou, que és el punt de trobada de la gent gran del  poble. És des d’allà des d’on es vol potenciar aquest col·lectiu de persones.

L’objectiu general de la regidoria és aconseguir el benestar de les persones grans, des de la promoció del civisme, les relacions interpersonals i intergeneracionals, el creixement de la persona, i la seva participació social i comunitària.

L’Espai Nou té com a objectiu específic:

  • Crear un espai de convivència, que ha de tenir un caràcter integrador i dinamitzador pel col·lectiu de la gent gran de la població, sent així marc de referència per a les actuacions dirigides a les persones que en formen part, per aconseguir viure en plenitud i amb la màxima autonomia l’etapa evolutiva de la vellesa. 

Les línies d’actuació de l’Espai Nou són:

  • Punt de trobada, d’assessorament, i consulta de serveis i activitats per a la gent gran.
  • Desenvolupament d’activitats de dinamització social i cultural, de promoció d’hàbits saludables i de benestar social, de formació permanent, i de lleure.
  • Acolliment de les iniciatives individuals i col·lectives de la gent gran.
  • Afavoriment i potenciació de l’intercanvi generacional.
  • Foment de pràctiques solidàries, de voluntariat i bon veïnatge.
Darrera actualització: 22.06.2023 | 12:43