Ordenança Fiscal nº24 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES D’ACTIVITATS I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS 2024

Dimarts, 2 de gener de 2024 a les 00:45
Darrera actualització: 15.12.2023 | 12:22