Cartes de Serveis

Amb l'objectiu de reforçar la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania i la informació pública, l'Ajuntament de Begues ha elaborat les seves Cartes de Serveis. Documents que tipifiquen els serveis municipals i que esdevenen un acord entre l'administració i la ciutadania, amb l'objectiu de satisfer les seves necessitats i expectatives.  

L'elaboració d'aquestes Cartes de Serveis ha estat possible gràcies a un projecte finançat per l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Objectius

  • Establir un instrument per a la gestió de la qualitat centrat en la ciutadania i la seva satisfacció vers els serveis prestats.
  • Incorporar les expectatives de la ciutadania en el disseny i producció de nous serveis, i en el redisseny o reorientació dels existents d'acord amb les necessitats reals, tot promovent la seva participació ciutadana.
  • Oferir informació entenedora, estructurada i homogènia dels serveis.
  • Gestionar els serveis de manera planificada.
  • Fixar protocols d'actuació.
  • Establir indicadors que garanteixin una avaluació real de la satisfacció de les persones usuàries.
  • Emprar els indicadors per treballar en la millora continuada dels serveis i respondre de manera efectiva a allò que la ciutadania espera i valora.
  • Establir una millor eficiència dels processos.
  • Reforçar els valors de transparència, participació i accessibilitat.
Darrera actualització: 19.09.2019 | 18:24
Darrera actualització: 19.09.2019 | 18:24