La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat avala la proposta de l’Ajuntament per al desviament de la línia d’alta tensió

Dimarts, 27 de juny de 2017 a les 09:00

L’organisme competent en matèria urbanística de l’àmbit metropolità ha emès el seu informe favorable en relació al projecte de modificació de la línia d’alta tensió que travessa Begues. L’informe conclou que la proposta de desviament pel vessant nord, que defensa el govern municipal, esdevé l’opció idònia. 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, en sessió de juny, ha abordat l’anàlisi del projecte elaborat per Red Eléctrica de España i tramès per l’Ajuntament de Begues. Es tracta del document en el qual es recollien totes les possibles alternatives per a l’eliminació del pas de la línia d’alta tensió a través de l’avinguda de la Mediterrània de Begues. 

Així les coses, el projecte recollia les opcions de soterrament total, soterrament parcial,  desviament pel sud i desviament pel nord. Aquesta última opció, defensada pel govern municipal com la més efectiva i viable, disposava de dues alternatives: amb compactació amb altres línies i sense compactació. La resolució de la comissió conclou que l’opció de desviament pel nord és la idònia, confirmant les tesis defensades per l’Ajuntament de Begues després d’un llarg procés d’estudi i recollida d’opinions dels diferents agents del territori.

Precisament fins a finals de maig s’havien presentat al Departament de Territori i Sostenibilitat diferents al·legacions per part d'associacions veïnals (Begues Alta Tensió conjuntament amb l’Associació de Veïns de Begues Parc), partits polítics (EB-ICV i ERC-AM) i el Centre d’Estudis Beguetans. La comissió precisa que aquestes al·legacions “es tindran en compte en el futur tràmit d’informació pública del document que s’elevi per la seva aprovació inicial”

En paral·lel a l’informe d’Urbanisme, es treballa també en l’àmbit mediambiental per part dels organismes que en són competents. En aquest sentit cal recordar que s’ha ampliat fins al dia 30 de juny el període per presentar al·legacions al document d'abast de l'estudi d'impacte ambiental.

Darrera actualització: 27.06.2017 | 12:08