Realitzat el pagament del 40% inicial de les obres de trasllat de la línia d'alta tensió

Dilluns, 3 d'abril de 2023 a les 09:00

L'Ajuntament de Begues ja ha transferit a Red Eléctrica 1.152.310,23 euros en el primer pagament contemplat en el conveni pel trasllat de la línia. La companyia ja té elaborat el projecte executiu de l'obra i n'espera l'aprovació administrativa definitiva abans de juny.

L'Ajuntament de Begues ja ha transferit a Red Eléctrica l'import corresponent al 40% del cost total del projecte de desviament de la línia d'alta tensió que travessa el nucli urbà de Begues. L'empresa operadora del sistema elèctric espanyol ja té elaborat el projecte executiu de l'obra i n'espera l'aprovació administrativa definitiva abans de juny, juntament amb l'autorització administrativa i la declaració d'utilitat pública del projecte. 

El conveni que van subscriure l'Ajuntament de Begues i Red Eléctrica fixa el cost total de l'obra de trasllat en 2.880.775,57 euros. S'estableixen tres pagaments per part de l'Ajuntament: el 40% inicial a la signatura del conveni (1.152.310,23 euros transferits aquesta passada setmana), un 30% quan s'obtinguin les autoritzacions administratives (864.232,67 euros) i el 30% final un cop completats els treballs (864.232,67 euros).

L’Ajuntament de Begues ja té reservats més del 75% del cost total del trasllat (el cost de l'obra més una previsió de 500.000 euros en concepte d'expropiacions). Precisament dimarts, el govern municipal sotmetrà a aprovació del Ple Municipal, la consignació l'import que resta, provinent del romanent municipal de l'any 2022. Si prospera, el consistori ja disposarà de la reserva de tots els diners necessaris per fer front al projecte, consignats sense haver hagut de demanar cap crèdit ni augmentar l'endeutament municipal. 

En paral·lel, es mantenen les negociacions amb les diferents administracions perquè s'impliquin amb el finançament de les obres i assumeixin una part dels costos.

Els objectius del projecte

El trasllat de la línia d'alta tensió fora del nucli urbà de Begues persegueix els següents objectius:

  • Retirar les 33 torres elèctriques i els 6,55 km. de cables d’alta tensió que travessen el nucli urbà.
  • Recuperar sòl per a usos públics i de lleure (aparcaments, zones verdes, zones d’esbarjo...)
  • Permetre la desafectació directa de la línia sobre 300 habitatges (aproximadament 1.000 veïns i veïnes) i sobre la Zona Esportiva Municipal (ús mitjà setmanal de 4.000 persones).
  • Alliberar les servituds de la línia sobre la Zona Esportiva i, per tant, possibilitar el seu ple desenvolupament.
  • Alliberar les servituds sobre l’avinguda Mediterrània i, per tant, possibilitar la millora urbana del carrer en el seus diversos trams.
  • Permetre el desenvolupament de la connexió i millora de la mobilitat dels barris de Santa Eulàlia i Bon Solei a través de l’avinguda Mediterrània.
Darrera actualització: 02.04.2023 | 20:29