Ordenança Fiscal nº23 TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES, I PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS 2024

Dimarts, 2 de gener de 2024 a les 00:40
Darrera actualització: 15.12.2023 | 12:22