Processos participatius

L'Ajuntament de Begues articula processos participatius puntuals, amb diferents fórmules d'abast i mètodes de treball en funció de les característiques pròpies del tema que se sotmet a la participació de la ciutadania. D'aquesta manera es poden activar processos transversals, enquestes, votacions, plataformes de debat o altres fórmules de consulta.

D'ençà de la tardor de 2018, Begues està adherit a la plataforma 'Participa311', un portal de la Diputació de Barcelona que permet centralitzar totes les actuacions en matèria de processos participatius municipals. 

 • GoBegues! Pressupostos Participatius de Begues 2021-2022

  L’Ajuntament de Begues impulsa, per primera vegada, els pressupostos participatius per tal que la ciutadania pugui proposar, debatre i decidir en què invertir 50.000 euros del pressupost municipal 2021, a més de donar resposta al compromís assolit en el Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2019-2023.

 • GoBegues! Procés participatiu 5è Fòrum Educatiu de Begues

  El Projecte Educatiu de Begues (PEB) és sobretot una eina de participació ciutadana, per la qual cosa periòdicament es convoca la ciutadania a participar sobre un tema que el Grup Impulsor del PEB proposa. Al llarg del temps de vida del PEB s’han convocat quatre fòrums dels quals han sorgit diferents projectes com: Ràdio Begues, el Consell d’Infants, la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements i els camins escolars segurs, entre altres. Ara se'n convoca el cinquè amb el títol Hi som a temps? Begues fa front al canvi climàtic.

 • GoBegues! Procés participatiu Amb la teva veu

  Procés participatiu per a joves empadronats a Begues d'entre 14 i 29 anys per conèixer quines són les seves necessitats i demandes amb la finalitat de saber com han de ser les activitats de lleure i oci en el nostre municipi i la definició d'espais juvenils i els seus usos.

 • GoBegues! Procés participatiu Nova Ordenança de Civisme

  Al llarg de 2018, l'Ajuntament de Begues ha impulsat la Nova Ordenança de Civisme de Begues, engegant un procés participatiu que ha volgut comptar amb les opinions de col·lectius i ciutadania per enriquir el document i adaptar-lo a les necessitats col·lectives de tot el poble. El civisme és cosa de tots i de totes. Per això, la Nova Ordenança de Civisme també ha estat construïda entre tots i totes.

 • GoBegues! Procés participatiu Ordenança de transparència i administració digital

  L'aprovació d'aquesta Ordenança permet dotar-se d'una norma pròpia que concreti com s'apliquen aquestes normes a l'Ajuntament de Begues i consolidar l’administració digital, tot reforçant els drets de la ciutadania en un context de seguretat jurídica, eficiència administrativa i innovació pública. L’Ajuntament de Begues ha constituït una Comissió d’Estudi formada per personal tècnic de diferents àmbits com l'administració electrònica, transparència, serveis jurídics, secretaria, noves tecnologies, serveis econòmics, oficina d'atenció ciutadana i recursos humans i, per la regidora d'administració electrònica i transparència. La Comissió d'estudi ha ofert un primer esborrany sobre el qual la ciutadania interessada pot manifestar la seva opinió i propostes de millora.

 • GoBegues! Procés participatiu Reglament d'utilització dels equipaments i materials municipals

  La utilització dels equipaments i espais municipals és un fet que ens afecta a tots i totes com a ciutadans i ciutadanes del poble, i tothom té dret a participar de com volem que sigui aquest reglament. És per aquest motiu que, des de l’Ajuntament de Begues, es considera necessari que es pugui opinar sobre aquesta Reglament, per poder crear entre tots i totes, els passos i les particularitats del procediment de petició dels equipaments i espais municipals.

 • GoBegues! Procés participatiu Tria el nom del Centre de serveis i Residència de Begues

  L’Ajuntament de Begues impulsa un procés participatiu per a proposar i escollir el nom que rebrà el nou Centre de serveis i Residència assistida de Begues. Un nou equipament públic municipal, al servei de les persones, que ha entrat en funcionament el mes de novembre de 2022.

 • GoBegues! Procés participatiu Xarxa Associativa

  Les entitats locals i l'Ajuntament de Begues desenvolupen plegades un procés participatiu amb l'objectiu de treballar pel desenvolupament i dinamització del teixit associatiu del municipi. Es tracta d'un projecte de participació comunitària niciat l'any 2017 i que evoluciona en diferents fases, des de la diagonosi inicial de la situació de les entitats de Begues, la detecció conjunta de necessitats i el disseny d'un pla d'accions a desenvolupar.

 • GoBegues! Procés participatiu d'Avaluació intermèdia del Pla Local de Joventut 2021-2024

  El Pla Local de Joventut de Begues 2021-2024 es troba en un moment d'implementació i en la seva fase intermèdia d'avaluació. Per aquest motiu, posem en marxa una enquesta ciutadana, adreçada a joves de 12 a 30 anys, per a recollir propostes de millorar i avaluar el grau d'implantació del Pla.

Darrera actualització: 18.07.2023 | 18:31
Darrera actualització: 18.07.2023 | 18:31